Reflecteren

Reflecteren
Soms lijkt het wel een modewoord: ‘Reflecteren‘. Op school en werk reflecteren we tegenwoordig heel wat af. Wanneer ik met een klant wil reflecteren op onze samenwerking, krijg ik dan ook regelmatig weerstand. Sinds ik het weer gewoon heb over een ‘terugblik op onze werkzaamheden en wat we daarvan kunnen leren’ klinkt het vriendelijker en verdwijnt vaak de weerstand.

Leren
Leren wil eigenlijk iedereen wel maar het woord ‘Reflecteren’ heeft blijkbaar iets moeizaams in zich. Nu is er ook wel verschil in ‘reflecteren’ en ‘zelfreflectie‘ maar vaak gaat dit wel samen op. We kunnen onze samenwerking en wat we doen samen reflecteren; samen bespreken hoe het gaat, zijn we ons bewust van onze gedragingen naar elkaar toe en wat kunnen we hiervan leren? Een stukje zelfreflectie is hierin echter ook van belang; wat is míjn aandeel in onze samenwerking?

Zelfreflectie
Naar jezelf kijken is een stuk lastiger dan een samenwerking te bespreken. Zelfreflectie betekent op een objectieve manier naar jezelf kijken en dat is natuurlijk moeilijk. Er zou eens iets negatiefs naar voren komen!
Toch vraag ik, zonder dit zelfreflectie te noemen, ook aan mijn klanten om naar hun eigen gedrag te kijken.
– Wat zorgt ervoor dat je doet wat je doet?
– Of juist niet doet? Welk gedrag vertoon je en welke reacties krijg je daarop terug?
– Of, hoe reageer je zelf op bepaalde situaties waardoor die precies zo gaan als je wilt, of je juist het tegenovergestelde bereikt?
– Welk gedrag, vaardigheid, motivatie of overtuiging zit erachter de situatie en omgeving?
Op die manier komen we eerder achter het achterliggende en kunnen we dus ook kijken wat er nodig is om het op een andere manier te proberen.

Zelf
Zelf reflecteer ik regelmatig. Op de terugweg naar huis loop ik in gedachten mijn werkafspraak door en kijk ik naar mijn gedrag en wat daardoor gebeurde, of juist niet. Geloof me, ook ik word soms niet heel blij van wat ik dan van mijzelf zie! Ik probeer het dan echter snel om te buigen naar wat ik ervan kan leren, waar het vandaan komt, hoe ik het de volgende keer anders kan aanpakken en wat ik daarvoor nodig heb.

Ook bedrijfsmatig
Ook bedrijfsmatig reflecteer ik. Eerder deed ik dit eens per jaar, zo in deze tijd. Jammer was echter dat ik de helft van wat gebeurd was alweer vergeten was; eigenlijk had ik niet zoveel om over te reflecteren. Dacht ik…
Sinds dit jaar reflecteer elke maand even. In een programma heb ik een aantal vragen staan die ik elke maand beantwoord. Ook blik ik dan even terug naar mijn reflectie van de maand ervoor; wat wilde ik meenemen naar de toekomst en welk leerpunt had ik voor mijzelf genoteerd? Wat heb ik daar deze maand mee gedaan?
Door elke maand even een momentje te reflecteren merk ik dat het makkelijker gaat maar ook dat ik bepaalde plannen of leerpunten sneller weer oppak; ik had het immers met mijzelf afgesproken!?

Eind van het jaar
Zo aan het einde van het jaar reflecteer ik dadelijk dus niet alleen op de maand December maar blik ik terug op het hele jaar.
In gedachten hoor ik je zeggen: “ik kijk liever vooruit”. Geef ik je helemaal gelijk in! Doe ik ook. Juist door even terug te blikken heb ik meer inzicht om mijn wensen en dromen voor de toekomst helder te krijgen en proberen te realiseren!

Proberen?
Wil jij proberen vaker te reflecteren? Wanneer het puur over reflecteren in het algemeen gaat, verwijs ik je graag naar Google, daar kun je van alles vinden. Ik kan mijzelf immers nu ook weer geen reflectie-expert noemen.
Wanneer je echter samen met iemand wilt kijken naar je gedrag ten aanzien van spullen, structuur en tijd, neem dan gerust eens contact met mij op!