Als er sprake is van langdurig gebrek aan structuur kan er in een aantal gevallen PGB of Zorg In Natura aangevraagd worden bij de gemeente. Zij komen dan langs om te inventariseren wat je nodig hebt en beslissen of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je gemeente.