Privacyverklaring
Opgeruimd jezelf zijn, gevestigd aan Kolkakkers 96 7751 DK Dalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Francien van Rijt
Kolkakkers 96
7751 DK Dalen
Telefoon: 00-31 627381745

Opgeruimd jezelf worden…

Persoonsgegevens die ik verwerk
Opgeruimd jezelf zijn verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Opgeruimd jezelf zijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid informatie en diagnose zoals bijv. autisme, ADHD.
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Opgeruimd jezelf zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij je te leveren
– Om mijn dienstverlening te optimaliseren
– Opgeruimd jezelf zijn verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
– Persoonsgegevens die via mijn website aan mij worden doorgegeven bewaar ik alleen indien er een werkafspraak ingepland wordt.
– Van websitebezoekers wordt het IP adres anoniem opgeslagen (zie ook Cookies)

Geautomatiseerde besluitvorming
Opgeruimd jezelf zijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opgeruimd jezelf zijn) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Opgeruimd jezelf zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
-Persoonsgegevens > Tot 2 jaar na onze laatste afspraak. Wanneer na een kennismakingsgesprek wordt besloten om geen traject met mij aan te gaan, vernietig ik de gegevens na één week.

-Adresgegevens > I.v.m. de verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst, bewaar ik deze tot 7 jaar nadat de laatste werkafspraak of verzending van de rekening.
-Notities over werkafspraken > Tot 2 jaar na onze laatste afspraak. Mocht er na afsluiting van ons traject toch nog een afspraak gemaakt worden, dan kan ik nalezen wat er destijds speelde en welke acties wij samen ondernomen hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Opgeruimd jezelf zijn verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
De website van Opgeruimd jezelf zijn gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Deze worden alleen gebruikt om via Google Analytics het gebruik van de website te kunnen analyseren en worden 14 maanden bewaard.
Google Analytics is zo ingesteld dat ik niet kan zien wíe mijn website bekeken heeft.

Social media
Wanneer je de Facebookpagina van Opgeruimd jezelf zijn liked of reageert op één van mijn berichten, worden jouw gegevens alleen op deze pagina bewaard. Indien wenselijk reageer ik via het Facebookbericht. Daarbuiten worden jouw gegevens niet door mij opgeslagen en/of gebruikt. Je bent altijd in de mogelijkheid om ervoor te kiezen mijn Facebookpagina niet meer te volgen.
Ditzelfde geldt voor mijn LinkedInpagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opgeruimd jezelf zijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar francien@opgeruimdjezelfzijn.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Opgeruimd jezelf zijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik persoonsgegevens
Opgeruimd jezelf zijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mijn website update ik regelmatig en wordt beschermd middels wachtwoorden, Akismet en WP guard.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via francien@opgeruimdjezelfzijn.nl

Beeldmerk Opgeruimd jezelf zijn